Hồ sơ của BlackRock nộp lên SEC cho thấy công ty đã có lợi nhuận từ hợp đồng tương lai Bitcoin

Crypto 2years go (2021) Do
0 0

Cụ thể, theo hồ sơ đệ trình vào ngày 28 tháng 9 với SEC, quỹ phân bổ toàn cầu BlackRock đã bao gồm 54 hợp đồng tương lai Bitcoin (BTC) được phát hành thông qua Chicago Mercantile Exchange (CME) tính đến ngày 31 tháng 7. Các hợp đồng hết hạn vào ngày 27 tháng 8, trị giá khoảng 10,8 triệu USD.

Lợi nhuận từ hợp đồng tương lai Bitcoin đại diện cho khoảng 0,00138% của quỹ phân bổ toàn cầu BlackRock, tương đương 8,91 BTC tại thời điểm thực hiện bài viết. BlackRock hiện đang nắm giữ 9,5 nghìn tỷ USD tổng tài sản được quản lý.

Khoản đầu tư được đưa ra sau khi CIO của BlackRock là ông Rick Rieder cho biết vào đầu năm nay rằng BlackRock đã bắt đầu tìm hiểu một chút về Bitcoin. Tuy nhiên, vào tháng 7, ông đã tuyên bố rằng công ty nhận thấy rất ít về nhu cầu của nhà đầu tư đối với lĩnh vực crypto.

Trước khi theo đuổi hợp đồng tương lai Bitcoin, BlackRock đã gián tiếp tiếp xúc với tài sản tiền mã hóa thông qua quyền sở hữu cổ phần của mình trong công ty MicroStrategy. Công ty đầu tư cũng đã đề cập đến Bitcoin trong hai bản báo cáo với SEC vào tháng 1, ám chỉ rằng họ sẽ khám phá việc sử dụng các dẫn xuất tiền mã hóa.

Tin tức về việc nộp hồ sơ lên ​​SEC của BlackRock được đưa ra khi giá Bitcoin đã giảm hơn 4% trong 24 giờ qua sau một tháng biến động đầy đáng kể. Hiện tại, giá Bitcoin đang giao dịch xung quanh 41.473 USD.

Hồ sơ của BlackRock nộp lên SEC cho thấy công ty đã có lợi nhuận từ hợp đồng tương lai Bitcoin
Biểu đồ giá BTC/USDT. Nguồn: Binance

Rate this post

Related posts

No comments

No comments...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动