Tags:0xdfdb7f72c1f195c5951a234e8db9806eb0635346

Bức ảnh chú chó Shiba trở thành tác phẩm NFT có giá trị nhất thế giới với giá 110 triệu USD

Đã có rất nhiều NFT được ra đời với mức định giá rất cao xuyên suốt quá trình phát triển của lĩnh vực này. Tuy nhiên, hiện tại có một tác phẩm NFT ...