Home - iOS 14 Label archive2Articles
  • iOS 14.5 beta 2 có gì mới?

    iOS 14.5 beta 2 có gì mới?

    Bài viết này sẽ tổng hợp những thông tin, tính năng mới nhất về iOS 14, từ bản beta 1 đến phiên bản mới nhất, bao gồm cả thời gian ra mắt và những mẫu iPhone nào có thể sử dụng những tính năng mới nhất của phiên bản hệ điều hành này.