Thương Mại Điện Tử Việt Nam 2019

QC - Thương Mại Điện Tử Việt Nam 2019

Mình sẽ cố gắng cập nhật Danh sách các tài liệu, website trong bài đầu tiên theo năm tháng và bổ sung thêm khi các bạn chia sẻ các tài liệu, địa chỉ hay và hữu ích.
Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm các bài viết của Doligo.net trên Google, bạn hãy search: doligo + từ khóa.

Bài viết tập hợp một số tài liệu, văn bản và website về Thương mại điện tử tại Việt Nam để mọi người cùng tham khảo, chia sẻ với nhau.

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 201́9

Mình sẽ cố gắng cập nhật Danh sách các tài liệu, website trong bài đầu tiên theo năm tháng và bổ sung thêm khi các bạn chia sẻ các tài liệu, địa chỉ hay và hữu ích.

Báo cáo Thương mại điện tử và Chỉ số Thương mại điện tử Việt nam hàng năm

  • Báo Cáo Chỉ Số Thương mại điện tử 2019: Download
  • Báo cáo Thương mại điện tử 2013 (Bộ Công Thương): Download

Website tìm hiểu về Thương mại điện tử:

Tài liệu Thương mại điện tử tiếng Việt:

Trên là danh sách các site để tìm hiểu, nghiên cứu về TMĐT có nội dung thường xuyên được cập nhật. Anh em có biết trang hay có thể chia sẻ thêm với mọi người.

Bài viết trên Doligo Tác giả: David Do viết bài, Doligo toàn quyền chỉnh sửa. Toàn bộ nội dung bài viết dựa trên quan điểm của tác giả. Không phải do Doligo đăng tải. Để chỉnh sửa lại, xin vui lòng cho biết nguồn của bài viết.
Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm các bài viết của Doligo.net trên Google, bạn hãy search: doligo + từ khóa.

Trả lời