Trang chủ - Chủ đề -  - BodyTổng 3 bài

Binance

Binance là gì

Binance là một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu. Cung cấp một nền tảng để giao dịch hơn 100 loại tiền điện tử. Kể từ đầu năm 2018 đến nay, Binance được coi là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Về khối lượng giao dịch. (Binance" rel="nofollow" >1)