Cardano

Cardano to USDT Chart

Price Market Trading View

{{totalPosts}} bài
  • Aada là gì? Thông tin về đồng AADA

    Aada là gì? Thông tin về đồng AADA

    Aada là gì? Aada là một giao thức thị trường thanh khoản phi tập trung, một trong những giao thức cho vay đầu tiên được xây dựng dựa trên hợp đồng thông minh Plutus / Haskell Cardano. Người dùng nền tảng có thể tham gia với tư cách là người gửi tiền hoặc người đi vay. Người gửi tiền nhận được một khoản thu nhập thụ động bằng cách cung cấp thanh...

Bài viết liên quan