KuCoin

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
{{totalPosts}} bài
  • Sàn KuCoin cấm người dùng Trung Quốc

    Sàn KuCoin cấm người dùng Trung Quốc

    Lệnh cấm mới nhất của Trung Quốc đối với tổng thể thị trường tiền điện tử đã khiến cho các nền tảng giao dịch phổ biến bị tổn thất nghiêm trọng về rào cản người dùng. Lần này, đã xuất hiện thêm một đại diện khác nói lời “tạm biệt” với Trung Quốc, đó là sàn giao dịch nổi tiếng KuCoin. Theo thông báo của sàn giao dịch KuCoin vào ngày 3 tháng...

Bài viết liên quan

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});