HiếuPC: Mật vụ Mỹ cài chip vào MacBook của bạn tôi

Để tìm ra tung tích HiếuPC, mật vụ Mỹ đã cài chip vào MacBook của một người bạn của anh. Sau đó, kịch bản để bắt Hiếu được giăng ra tại đảo Guam.