Links

Liên kết Website cùng bạn bè Làm, Sống và Đi Du Lịch

Liên kết website với Doligo.net, Miễn là trang web của bạn và Doligo có cùng sở thích, bạn có thể liên kết.

[salong-message style=”success” icon=”1″ size=”13″]Doligo! Hãy Làm hết sức với những đam mê, Sống hết mình và Đi Du Lịch bất kỳ đâu bạn muốn. Với những câu chuyện chia sẻ cùng doligo.net[/salong-message]

Gửi yêu cầu gửi Liên kết website

  • Tiêu đề: Tên trang web
  • Mô tả: Ngày chờ, tháng nhớ, năm thương. Cuộc sống nơi đó …
  • Liên kết: https://www.example.com

Quá trình liên kết

  • Trước khi gửi yêu cầu liên kết, bạn hãy tạo liên kết của Doligo.net trên website của bạn
  • Gửi tin nhắn hoặc gửi thư đến địa chỉ “do@doligo.net”
  • Doligo kiểm tra liên kết tại trang web của bạn khi nhận được yêu cầu liên kết
  • Đăng liên kết và cho hiện thị trên Doligo.net

Mẫu liên kết của Chúng tôi!

<blockquote class="wp-block-quote"><a href="https://www.doligo.net" rel="friend colleague neighbor noopener" title="Doligo! Hãy Làm hết sức với những đam mê, Sống hết mình và Đi Du Lịch bất kỳ đâu bạn muốn với những câu chuyện của doligo.net" target="_blank">Doligo</a></blockquote>
Doligo