Nhãn: 陳建仁

Đài Bắc sẽ sẵn sàng nếu lệnh đóng cửa được áp dụng

Đài Bắc - Thị trường Đài Bắc, ông Kha Văn Triết (柯文哲) nói rằng Đài Bắc sẽ sẵn sàng nếu lệnh đóng cửa được áp dụng nếu tình hình dịch bệnh COVID-19