Văn khấn ông Công ông Táo 23 tháng Chạp chuẩn nhất

Cuộc sống5 năm trước (2020) phát hành Do
3 0

Theo tục lệ, ngày 23 tháng Chạp, người Việt thường làm lễ tiễn ông Công ông Táo (1) về trời. Bên cạnh những lễ vật, mâm cỗ, các gia đình cũng cần quan tâm tới văn khấn.


Văn cúng khấn ông Công, ông Táo chính là một nghi thức không thể thiếu trong ngày con cháu làm cơm cúng tiễn đưa ông Táo về chầu.


Táo Quân trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Lão giáo Trung Quốc nhưng được Việt hóa thành huyền tích “2 ông 1 bà” – vị thần Đất, vị thần Nhà, vị thần Bếp núc. Tuy vậy người dân vẫn quen gọi chung là Táo Quân hoặc Ông Táo do kết quả của thuyết tam vị nhất thể(thuyết Ba ngôi) khá phổ biến trong các tín ngưỡng, tôn giáo. Bếp là bản nguyên của nhà khi người nguyên thủy có lửa và đều dựa trên nền móng là đất.


Mâm cỗ cúng ông công ông táo.
Mâm cỗ cúng ông công ông táo.


Ngày 23 tháng Chạp hàng năm là ngày Táo Quân về trời báo cáo với Ngọc Hoàng thượng đế. Phương tiện để Táo Quân lên chầu trời chính là cá chép vàng. Sau khi mâm cỗ được bày biện đầy đủ, đến giờ hành lễ là lúc con cháu bắt đầu đọc bài văn cúng khấn ông Công, ông Táo để tỏ lòng thành kính. Dù thế, không phải ai cũng biết bài khấn nào là đúng, là chuẩn xác nhất.


Sau đây là hai bài văn khấn ông Công, ông Táo phổ biến của người Việt ta:


Bài 1: Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam – NXB Văn hóa Thông tin


Nam mô a di đà Phật! (3 lần)


Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương


Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.


Tín chủ (chúng) con là: ……………


Ngụ tại:…………


Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.


Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.


Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Chúng con lễ bạn tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.


Nam mô a di đà Phật! (3 lần)


Bài 2: Văn khấn ông Táo, bài cúng ông Táo được lưu truyền trong dân gian


Nam mô a di đà Phật! (3 lần)


Kính lạy Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân!


Tín chủ con là :………….


Ngụ tại :…………………..


Nhằm ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, xiêm hài áo mũ, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén Tâm Hương dốc lòng bái thỉnh.


Chúng con kính mời :


Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.


Phỏng theo lệ cũ, Ngài là vị chủ, Ngũ Tự Gia Thần, soi xét lòng trần, Táo Quân chứng giám.


Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cúi xin Tôn Thần, gia ân châm chước. Ban lộc, ban phước, phù hộ toàn gia, trai gái trẻ già, an ninh khang thái.


Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.


Cẩn cáo.


Nam mô a di đà Phật! (3 lần)


P.V (tổng hợp)

© Copyright notes

Related posts

Không có bình luận

You must be logged in to leave a comment!
Login immediately
Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动