Nhãn: 0xc8d3dcb63c38607cb0c9d3f55e8ecce628a01c36

MatrixSwap là gì? Thông tin về đồng MATRIX

MatrixSwap là một giao thức giao dịch phái sinh phi tập trung(Derivative) được triển khai trên Polkadot, Cardano và Polygon.