Nhãn: Apple A14 Bionic

iPhone 12 Pro sẽ không còn ‘tai thỏ’?

Theo SvetApple, mã nguồn iOS 14 tiết lộ nhiều thông tin về iPhone mới. iPhone 12 Pro không dùng màn hình khuyết đỉnh.