Nhãn: Bitcoin Chivo

Bitso sẽ hỗ trợ ví Bitcoin Chivo của El Salvador

Nền tảng tiền mã hóa Bitso đang cung cấp các dịch vụ cốt lõi đằng sau cho ví Chivo – ví Bitcoin chính thức do chính phủ El Salvador triển khai.