Nhãn: BlackRock

Hồ sơ của BlackRock nộp lên SEC cho thấy công ty đã có lợi nhuận từ hợp đồng tương lai Bitcoin

Một hồ sơ từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vừa cho thấy đế chế đầu tư BlackRock đã gia tăng số lượng hợp đồng tương lai Bitcoin của...