Nhãn: Buterin

Vitalik Buterin là ai? Tiểu sử thiên tài sáng lập ra Ethereum

Vitalik Buterin hiện là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử toàn cầu, đặc là đối với cộng đồng Ethe...