Nhãn: Cám ơn

Cám ơn hay cảm ơn mới đúng chính tả?

Một trong những từ dễ sai mà nhiều người mắc phải là “cảm ơn” và “cám ơn”. Vậy cách viết nào là chính xác, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây ...