Nhãn: Cardano Blockchain

SundaeSwap là gì? Thông tin về đồng SUNDAE

SundaeSwap là một giao thức trao đổi phi tập trung (DEX) cho mạng Cardano, cho phép trao đổi mã thông báo gốc của các nền tảng và ADA cho bất kỳ ai.

Aada là gì? Thông tin về đồng AADA

Aada là gì? Aada là một giao thức thị trường thanh khoản phi tập trung, một trong những giao thức cho vay đầu tiên được xây dựng dựa trên hợp đồ...

MatrixSwap là gì? Thông tin về đồng MATRIX

MatrixSwap là một giao thức giao dịch phái sinh phi tập trung(Derivative) được triển khai trên Polkadot, Cardano và Polygon.

Yayswap là gì? Thông tin về đồng YAY

YaySwap là nền tảng DEX kết hợp đầu tiên trên Cardano Blockchain tích hợp cả hai trình tạo thị trường tự động và sổ đặt hàng.