Nhãn: Coin98 Portfolio

Coin98 chính thức vượt mốc 900 triệu USD vốn hóa

Coin98 (C98), tiền điện tử đo đội ngũ người Việt phát triển. Hiện có vốn hóa thị trường đạt hơn 987 triệu USD.