Nhãn: CoinEx Exchange

CoinEx là gì? Đánh giá sàn giao dịch tập trung (CEX) từ HongKong

CoinEx là một một sàn giao dịch tập trung (CEX) trao đổi tiền điện tử chuyên nghiệp với quy mô hoạt động toàn cầu.