Nhãn: Congo

Nơi Internet đắt như vàng tại châu Phi

Cuối tháng trước, một sinh viên Congo đã phải lựa chọn giữa đồ ăn và mua gói cước mạng di động.