Nhãn: Damon Motorcycles

Damon Hypersport HS – Xe máy điện tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong 3 giây

Damon Hypersport HS thực sự hấp dẫn. Có thể tăng tốc từ 0 đến 96 km. Chỉ trong 3 giây.