Nhãn: Đảo Mèo bị xóa

Đảo mèo – nhóm Facebook thú cưng lớn nhất Việt Nam bị xóa bỏ

Đảo Mèo với hơn 2 triệu thành viên đã bị xóa bỏ. Nhiều giả thuyết được đặt ra như nhóm vi phạm chính sách nội dung, bản quyền của Facebook.