Nhãn: Đinh Viết Hùng

NFT là gió Đông, đẩy con thuyền công nghệ Việt ra thế giới

Việc bắt nhịp sớm với công nghệ tiền số, NFT giúp Việt Nam đứng trước cơ hội vàng để thu hút đầu tư, tạo tiếng vang lớn trên thị trường quốc tế.