Nhãn: Dropshipping

Dropshipping là gì? Ưu và nhược điểm của Dropshipping?

Dropshipping là một phương pháp bán hàng bỏ qua khâu vận chuyển. Các nhà bán lẻ không cần lưu trữ hàng hóa trong kho mà chuyển thẳng các đơn đặt hàng.