Nhãn: Exmarkets

Yayswap là gì? Thông tin về đồng YAY

YaySwap là nền tảng DEX kết hợp đầu tiên trên Cardano Blockchain tích hợp cả hai trình tạo thị trường tự động và sổ đặt hàng.

Solanax là gì? Thông tin về đồng SOLD Token

Solanax là một cơ chế thanh khoản tự động phi tập trung và không giám sát hỗ trợ các giao dịch trong hệ sinh thái Solana.