Nhãn: Fabric Protocol

Fabric là gì? Thông tin về đồng FAB Token

Fabric Protocol hay Fabric là một giao thức phát hành tài sản tổng hợp phi tập trung được xây dựng trên Solana.