Nhãn: G Suite

Google Workspace bổ sung thêm tính năng chống lừa đảo, mã hóa dữ liệu phía máy khách

Google Workspace (trước đây là G Suite) vừa được cập nhật khả năng mã hóa từ phía máy khách và thêm tính năng chống lừa đảo và mã độc trên Google D...