Nhãn: Gmail

How to Set an Automated Vacation Responder on Gmail

We're all attached to our email, but ugh, enough already.

Google vá lỗ hổng XSS của Gmail

Google mới đây đã vá một lỗ hổng XSS nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính năng email động của Gmail.