Nhãn: Gói cước

Nơi Internet đắt như vàng tại châu Phi

Cuối tháng trước, một sinh viên Congo đã phải lựa chọn giữa đồ ăn và mua gói cước mạng di động.