Nhãn: Google Map

Bản đồ dịch Covid-19 tại Hà Nội trên Google map không chính xác

Bản đồ về dịch Covid-19 với hàng chục trường hợp ở các quận huyện của Hà Nội là không chính xác. đây là tính năng tự khai báo của người dùng Google...