Nhãn: Heroverse

HeroVerse là gì? Thông tin đồng HER

Heroverse là trò chơi NFT chiến lược Match-3 Puzzle và RPG đầu tiên được xây dựng trên Blockchain.