Nhãn: Hertz

GHz là gì, đọc như thế nào?

Thuật ngữ “gigahertz”, viết tắt là GHz, bao gồm hai phần, “giga” và “hertz”. Hãy cùng Doligo tìm hiểu GHz là gì, sau đó áp dụng cách hiểu này cho n...