Nhãn: Hyperledger Fabric

eNaira – Website CBDC của Nigeria đã đi vào hoạt động

Ngân hàng Trung ương Nigeria đã ra mắt trang web cho tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) mang tên eNaira, dự kiến ra mắt chính thức...