Nhãn: Influencer là ai

Influencer là gì? Influencer Marketing là gì bạn đã biết chưa?

Khi dịch theo tiếng Anh có nghĩa người có tầm ảnh hưởng có thể thay đổi cách cư xử hay thậm chí là lối sống của nhiều người khác.