Nhãn: Kazkhstan

Con đường tơ lụa Huyền thoại nổi tiếng trong lịch

Con đường tơ lụa (The Silk Road) là một tuyến đường thông thương quan trọng của nhân loại trong suốt một thời gian dài lịch sử.