Nhãn: Kenneth Chenault

Bill Gates chính thức rời khỏi Microsoft

Bill Gates không còn là thành viên Hội đồng quản trị. Chức vụ cuối cùng tại tập đoàn phần mềm do ông sáng lập cách đây hơn 4 thập kỷ.