Nhãn: Khai thác Bitcoin

Tổng Thống El Salvador chia sẻ video trạm khai thác Bitcoin gần núi lửa

Vào ngày 28 tháng 9, Tổng Thống của El Salvador là ông Nayib Bukele đã chia sẻ một đoạn video trên trang cá nhận của mình về một mỏ khai thác Bitco...