Nhãn: KSM Token

Kusama là gì? Toàn tập về tiền điện tử KSM

Kusama là mạng lưới “chuyên dụng” của Polkadot đóng vai trò phát hiện và cảnh báo bất kỳ lỗ hổng hoặc điểm yếu nào trên mạng lưới Pokadot.