Home - Mahyar Shirvanimoghaddam Label archive1Articles
  • Mạng 6G ​​nhanh hơn 8.000 lần 5G

    Mạng 6G ​​nhanh hơn 8.000 lần 5G

    Mạng 6G được cho là có tốc độ lên đến một terabyte mỗi giây, tức 1.000 GB/giây hoặc 8.000 Gb/giây, gấp 8.000 lần so với 5G hiện nay.