Nhãn: Mance Harman

Hedera Hashgraph (HBAR) là gì? Toàn bộ thông tin về dự án Hedera Hashgraph

Hedera Hashgraph là một blockchain nền tảng dựa vào cấu trúc dữ liệu Hashgraph và thuật toán đồng thuận để cung cấp một nền tảng mới cho sự đồng th...