Nhãn: MARS Token

MARS4 là gì? Toàn bộ thông tin của dự án MARS4

MARS4.me là sự kết hợp Metaverse + DeFi với dual token, Mars4 sẽ chia bản đồ sao Hỏa thành hàng chục nghìn mảnh, trên bản đồ  được hiển thị theo 3D...