Nhãn: MicroStrategy

Khoản đầu tư Bitcoin tỷ đô của các ông lớn đều đã x2

Sự bùng nổ nhanh chóng của Bitcoin đã ảnh hưởng rất tích cực đến kết quả đầu tư của nhiều ông lớn. CEO của MicroStrategy là ông Michael Saylor đã đ...

Hồ sơ của BlackRock nộp lên SEC cho thấy công ty đã có lợi nhuận từ hợp đồng tương lai Bitcoin

Một hồ sơ từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vừa cho thấy đế chế đầu tư BlackRock đã gia tăng số lượng hợp đồng tương lai Bitcoin của...