Nhãn: Ngân Hàng

Thẻ ATM gắn chip được phát hành tại ngân hàng nào?

Thẻ ATM gắn chip hiện đã được triển khai dần tới các ngân hàng và các khách hàng làm mới thẻ ATM hoặc đổi thẻ ATM.