Nhãn: Ngày hội mua sắm

Mùa lễ hội cuối năm 2020: Ngày 12/12 là lễ hội gì?

Trong mùa lễ hội cuối năm 2020, 12/12 được xem là sự kiện mua sắm quy mô lớn trên thế giới sau ngày lễ độc thân 11/11.