Nhãn: NIKE

NIKE xây dựng thế giới ảo metaverse trên Roblox

NIKE đã trở thành thương hiệu lớn tiếp theo bước chân vào mảng metaverse khi thông báo xây dựng thế giới ảo trong trò chơi Roblox.