Nhãn: Polkadot Blockchian

MatrixSwap là gì? Thông tin về đồng MATRIX

MatrixSwap là một giao thức giao dịch phái sinh phi tập trung(Derivative) được triển khai trên Polkadot, Cardano và Polygon.