Nhãn: Quicknode

Tạp chí TIME gọi tên Vitalik Buterin trong danh sách “100 người có sức ảnh hưởng nhất năm 2021”

Nhà sáng lập của Ethereum Vitalik Buterin đã được tạp chí TIME danh giá gọi tên trong danh sách “Top 100 người có sức ảnh hưởng nhất năm 2021″. Ngư...