Nhãn: Quy định về hành lý

Những quy định hành lý khi đi máy bay của các hãng

Với mỗi hãng hàng không có quy định hành lý riêng. Quy định trọng lượng hành lý được phép mang theo. Cũng có sự khác nhau giữa các điểm đến và các ...