Nhãn: Recovery Mode

Cách khởi động lại máy Mac trong Recovery Mode

Bài viết này hướng dẫn bạn cách khởi động lại máy Mac vào Recovery Mode, một chế độ quan trọng giúp bạn khắc phục khi máy Mac gặp lỗi nghiêm trọng,...